Personvernerklæring for Granli Media

Granli Media er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern. Denne erklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter dine personopplysninger.

Data vi samler inn:
Vi kan samle inn følgende informasjon:
Navn og kontaktdetaljer
IP-adresse og informasjon om din bruk av vår nettside
Andre opplysninger som du frivillig gir oss, for eksempel gjennom skjemaer eller spørreundersøkelser

Hvordan vi bruker dine data:
Vi bruker dine personopplysninger for å:
Tilby våre tjenester
Forbedre vår nettside og kundeservice
Markedsføre våre tjenester, om du har samtykket til dette

Deling av dine data:
Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å levere våre tjenester eller vi er lovpålagt å gjøre det.

Dine rettigheter:
Du har rett til å:
Be om tilgang til dine personopplysninger
Be om retting eller sletting av dine personopplysninger
Trekke tilbake ditt samtykke

Sikkerhet:
Vi har iverksatt tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte.

Endringer i personvernerklæringen:

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernerklæringen.

Kontakt oss:
Hvis du har spørsmål om vår håndtering av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på kristian.granli@granlimedia.com